Lợi ích hợp tác với VnCharm.com

Lợi ích hợp tác với VnCharm.com


1. Phát triển thương hiệu


  • Bảo vệ thương hiệu trên môi trường trực tuyến cho doanh nghiệp.

  • Xây dựng thương hiệu trực tuyến cho sản phẩm của doanh nghiệp.

  • Giúp người tiêu dùng hiểu được văn hóa tiềm ẩn trong sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp.

  • Xây dựng cộng đồng người tiêu dùng yêu thích với từng dòng sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp.

2. Phát triển thị trường


  • Nâng cao doanh số, chiếm lĩnh thị trường trực tuyến tiềm năng.

  • Đưa sản phẩm chính hãng đến tận tay người tiêu dùng thông minh.

  • Doanh nghiệp không phải đầu tư chi phí cho hệ thống bán hàng trực tuyến.

  • Kênh bán hàng trực tuyến hỗ trợ tích cực cho hệ thống bán lẻ truyền thống.

Phân phối hàng
Việt Nam chính hãng
từ nhà sản xuất
Giá gốc
từ nhà sản xuất
không qua trung gian
Giao hàng
toàn quốc
từ nhà sản xuất
Đổi trả hàng
trong 30 ngày
Phương thức
thanh toán
đa dạng an toàn
Thương hiệu nổi bật